پرویز آژیدهپست الکترونیکی:ajideh@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:زبان وادبيات انگليسى
رتبه:استاد
دانشکده:ادبيات فارسي وزبانهاي خارجي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر روش کلوز به عنوان ابزار فعال سازی ZPD از طریق خود ارزیابیِ خواندن و درک مطلبثریا مظفرزادهsoraya.mozafarzadeh@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی مقایسه ای ژانر تبلیغات فست فودهای فارسی و انگلیسی.مهشید پناهیpanahi_mahshid@yahoo.comاستاد راهنما
3تجزیه و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی مقطع دبیرستان در ایران بر اساس مدل اصلاح شده ی بلومزهرا اگاهیaghahi.zahra@gmail.comاستاد راهنما