پرویز آژیدهپست الکترونیکی:ajideh@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:زبان وادبيات انگليسى
رتبه:استاد
دانشکده:ادبيات فارسي وزبانهاي خارجي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر روش کلوز به عنوان ابزار فعال سازی ZPD از طریق خود ارزیابیِ خواندن و درک مطلبثریا مظفرزادهsoraya.mozafarzadeh@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی مقایسه ای ژانر تبلیغات فست فودهای فارسی و انگلیسی.مهشید پناهیpanahi_mahshid@yahoo.comاستاد راهنما
3تاثیر شواهد منفی و شواهد مثبت بر روی یادگیری ساختارهای پیچیده : مبحث عبارت های محدود کننده ی نسبی انگلیسیسیده پگاه مجتهدیpegahmojtahedi@gmail.comاستاد مشاور
4تجزیه و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی مقطع دبیرستان در ایران بر اساس مدل اصلاح شده ی بلومزهرا اگاهیaghahi.zahra@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی مقایسه ای انسجام متنی ساختاری در رمان فارسی و انگلیسی فرشته جلیل نژادحلاجیانjalilnezhad.f@gmail.comاستاد مشاور
6بررسی نگرشی روزنامه های امریکایی....طیبه قاسمپورSystem Insertاستاد راهنما
7بررسی مقایسه ای دیدکاههای معلمان.........لیلا علمی کنگ لوSystem Insertاستاد راهنما
8An investigation of theindividual.......عبدالرضا خلیلیSystem Insertاستاد راهنما
9System Insertکاظم پورالوارSystem Insertاستاد راهنما
10تاثیر "تولید" بر یادگیری واژگان در مقابل دستور زبان میان زبان آموزان ایرانیاسرین شیرینیasrinshirini1371@gmail.comاستاد راهنما