محسن آسیب پورپست الکترونیکی:mohsenassibpour@yahoo.fr
گروه آموزشی:زبان وادبيات فرانسه
رتبه:استادیار
دانشکده:ادبيات فارسي وزبانهاي خارجي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1عنوان فارسي بررسی اتو فیکسیون در رمان های محله گم شده و برای اینکه در محله گم نشوی اثار پاتریک مودیانو ثنا فرسادقدیمیSana.frsd@gmail.comاستاد راهنما
2Effet de l'éclectisme sur l'enseignement de la langue étrangèreمهسا سلیمانزادهsleymani9591@gmail.comاستاد مشاور
3تاثیر تعدیل گر هوش هیجانی دررابطه بین هوش چندگانه و یادکیری زبان فرانسهرکسانا غلام زاده علمroxanaghalam@gmail.comاستاد راهنما
4نفی و چند‌آوایی استدلالی در " اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر " از ژان- پل سارتر الهام افصحیAfsahi.e985@gmail.com استاد مشاور
5آهنگ و نقش آن در یادگیری زبان به زبان آموزان سطح مقدماتیاتوسا ناصرنیساریfullcoulor@gmail.comاستاد مشاور
6جایگاه ضمنی گویی در مکالمات روزمره فارسی زبانان مینا قدسیminaghodsi1396@gmail.comاستاد راهنما
7L'étude des traits énonciatifs (contextuels) et de leur enseignement dans la méthode Taxi (niveau2پریسا محمدپورwww.parisa mo@.irاستاد راهنما
8نظریه های خوانش ادبی و پیدایش مفهوم خواننده-فاعل در آموزش ادبیات: اهداف و چالش های آموزش و فراگیری خواندن متون ادبی فرانسوی در محیط دانشگاهی غیر بومی.زهرا شکریzshokri.df@gmail.comاستاد مشاور
9System Insertطلا بانان بقالیانSystem Insertاستاد راهنما
10 یادگیری واژگان زبانی: راهبرد های مورد استفاده ی دانشجویان زبان فرانسه ی دانشگاه تبریز مینا شریف غازانی mina.sharif75@yahoo.comاستاد مشاور