میرمحمد اتفاقپست الکترونیکی:ettefagh@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسي مکانيک
رتبه:دانشیار
دانشکده:مهندسي مكانيك
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر مشخصه های یاتاقان ها بر رفتار دینامیک غیرخطی و پایداری اتوبالانسر ساچمه- فنر در حضور نابالانسی‌هاي گسسته رضا فتحیr_fathi@tabrizu.ac.irاستاد راهنما
2بررسی تغییرات پاسخ دینامیکی در توربین های بادی شناور از نوع Spar و TLP تحت قطع شدگی کابل های مهاریمحمدعلی نصرت زادهAli.nosratzadeh@gmail.comاستاد راهنما
3تحلیل تئوری و تجربی ارتعاشات خطی لوله های حاوی سیال حامل جسم متحرک داخلی همراه با تغییرات جرمی سیستم. سعید چیت سازدهخوارقانیs.chitsaz@tabrizu.ac.irاستاد مشاور
4بررسی تئوری و تجربی ارتعاشات لوله خمیده حاوی سیالراضیه محمدیraziii.mechanic893@gmail.comاستاد مشاور
5شبیه سازی دینامیکی و عیب یابی ریل راه آهن روی بستر الاستیک با استفاده از سیگنال های ارتعاشیسجاد مشکینیsajjad.meshkini@gmail.comاستاد راهنما
6کاربرد شبکه های عصبی غیر احتمالی در شناسایی عیوب سیستم خطوط مهاری توربین بادی شناور با در نظر گرفتن نامعینی هاپویا حاجی نژاددهخوارقانیpuyan990@gmail.comاستاد راهنما
7مدل سازی سیستم تعلیق نیمه فعال ثانویه با دمپر مگنتورلوژیکال برای کنترل ارتعاشات محموله-های حساس درخودروهای باریمحمد موسی زادهmousazadiemohamad@gmail.comاستاد مشاور
8شبیه سازی دینامیکی شناور افزاینده فرکانس بر پایه ضربه به منظور برداشت انرژی از امواج دریاعلیرضا حصاریHesarialireza@gmail.comاستاد راهنما
9 ارائه روشی هوشمند بر پایه تجزیه مود متغیر (VMD) و یادگیری عمیق در شناسایی عیوب ترکیبی ماشین آلات دوارعلی دیباجali.dibaj@ymail.comاستاد راهنما
10 ارتعاشات غیرخطی و اتفاقی نانوتیرهای غیرخطی مادی با در نظر گرفتن اثرات غیرموضعیبابک علیزاده حمیدیbabak.alizade@rocketmail.comاستاد مشاور