محمود آتشبارپست الکترونیکی:m.atashbar@gmail.com
گروه آموزشی:مهندسىبرق -مخابرات
رتبه:دانشیار
دانشکده:مهندسي برق وکامپيوتر
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارائه الگوریتم جدید طراحی مسیر براي بهبود عملكرد انتقال بیسیم توان با استفاده از پهپادایناز ملک پورمغانجوقی.comAinaz.Malekpoor@gmailاستاد مشاور
2بهینه سازی انرژی در شبکه‌های اینترنت اشیاء مجهز به پهپاد با قابلیت توان رسانی بی‌سیم دو طرفه کامل لیلا فتح الهیWww.leylafathollahi1375@gmail.comاستاد مشاور
3طرح‌ریزی مسیر خودکار چهاربعدی مبتنی بر خوشه‌بندی تطبیقی برای پهپادهای ناهمگن در عملیات های شهریحمید صیادیhamid.sayyadi136@gmail.comاستاد مشاور