محسن آسیب پورپست الکترونیکی:mohsenassibpour@yahoo.fr
گروه آموزشی:زبان وادبيات فرانسه
رتبه:استادیار
دانشکده:ادبيات فارسي وزبانهاي خارجي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1عنوان فارسي بررسی اتو فیکسیون در رمان های محله گم شده و برای اینکه در محله گم نشوی اثار پاتریک مودیانو ثنا فرسادقدیمیSana.frsd@gmail.comاستاد راهنما
2Effet de l'éclectisme sur l'enseignement de la langue étrangèreمهسا سلیمانزادهsleymani9591@gmail.comاستاد مشاور
3تاثیر تعدیل گر هوش هیجانی دررابطه بین هوش چندگانه و یادکیری زبان فرانسهرکسانا غلام زاده علمroxanaghalam@gmail.comاستاد راهنما