میرمحمد اتفاقپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:مهندسي مکانيک
رتبه:دانشیار
دانشکده:مهندسي مكانيك
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر مشخصه های یاتاقان ها بر رفتار دینامیک غیرخطی و پایداری اتوبالانسر ساچمه- فنر در حضور نابالانسی‌هاي گسسته رضا فتحیr_fathi@tabrizu.ac.irاستاد راهنما
2بررسی تغییرات پاسخ دینامیکی در توربین های بادی شناور از نوع Spar و TLP تحت قطع شدگی کابل های مهاریمحمدعلی نصرت زادهAli.nosratzadeh@gmail.comاستاد راهنما
3شبیه سازی دینامیکی و عیب یابی ریل راه آهن روی بستر الاستیک با استفاده از سیگنال های ارتعاشیسجاد مشکینیsajjad.meshkini@gmail.comاستاد راهنما
4 کاربرد شبکه های عصبی غیر احتمالی در شناسایی عیوب سیستم خطوط مهاری توربین بادی شناور با در نظر گرفتن نامعینی هاپویا حاجی نژاددهخوارقانیpuyan990@gmail.comاستاد راهنما